- Živi zeleno -

Zemlja nas treba, uključimo se!

ODGOVORNOST

Čuvati planet i biti ekološki osviješteni mogu svi. 

INFORMIRANOST

Da bi živjeli ekološki osviješten život saznajte više o okolišu i ekološkom stanju Zemlje.

EKONOMIČNOST

Ekološki način života može biti i jeftiniji jer možete uštedjeti novac i čuvati prirodu.

ANGAŽIRANOST

Angažiraj svoje znanje i opredjeljenje za još ljepšu i napredniju zemlju.

 

ZAŠTO SVAKO TREBA BRINUTI O OKOLIŠU

U očuvanju okoliša svačija uloga je bitna, a posebice pojedinaca koji uz samo male promjene ustaljenih navika mogu utjecati na prestanak korištenja nekih od okolišno najproblematičnijih materijala. Potrebno je samo malo svakodnevnog truda i rezultati će biti zapanjujući

Pozitivni Primjeri

Rubrika EKOheroji je pokrenuta sa ciljem da društvu pokažemo i slavimo heroje našeg doba, da na pijedastal stavimo  one ljude koji su možda nepoznati javnosti, koje ni sami nisu svjesni promjene koju prave svojim djelovanjem, koji nailaze na bezbroj prepreka, ali ih svladavaju bez pompe. 

Imati uzor u nekome podrazumijeva i želju da se jednom postane isti takav, a cilj ove rubrike je prikazati one ljude čije ponašanje može služiti kao uzor u pitanjima čuvanja okoliša

Čuvati planet i biti ekološki osviješteni mogu svi. Prvi korak da bi živjeli ekološki osviješten život jeste da saznajte više o okolišu i ekološkom stanju Zemlje.

Informirajući ćete znati što se oko vas događa. 

Stoga smo za vas pripremili EKO čitaonicu

O PROJEKTU

Ciljevi projekta „Živi zeleno“ su usmjereni na razvoj kompetencija, vještina i znanja u području zaštite okoliša. Projekt „Živi zeleno“ za cilj ima i podizanje svijesti o tome koliko svaki građanin može učiniti u svom kućanstvu kako bi smanjio svoj štetan utjecaj na okoliš.

Testiraj koliko dobro shvaćaš što je potrebno za živjeti ekološki osviješten život